Módosult a „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című helyi felhívás

A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megjelent „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című (TOP-7.1.1-16- H-037–6 kódszámú) helyi felhívás módosult az alábbiak szerint:

6.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

1. Támogatási kérelem adatlap
2. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
3. Eszközlista 3.1.1. A) pont esetén (sablon szerint)
4. Szakmai terv 3.1.1.1.B). pont esetén (sablon szerint)
5. Támogatást igénylő szervezet aláírt és hatályos létesítő okirata
6. A támogatást igénylő nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (Egyéni vállalkozó esetén a Belügyminisztérium által üzemeltetett „Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása” adatbázisban történő nyilvántartás)
7. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta vagy banki aláírókarton bank által hitelesített másolata.
8. Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról (amennyiben releváns)

Kikerült: 9. Tatabányai Helyi Közösség támogató nyilatkozata nyertes pályázatról (3.1.1.1.A). pont esetén)