Módosult a TOP-7.1.1-16-H-037-6 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások című (TOP-7.1.1-16-H-037-6 kódszámú) felhívás módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

A hatályos felhívás a következő linken található:  http://helyikozosseg.hu/top-7-1-1-16-h-037-6/

Következő értékelési határszakasz időpontja: 2020. augusztus 31.

Kérdéseikkel kapcsolatban az ügyfélszolgálat munkatársai készséggel adnak tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-6 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban fa Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások című (TOP-7.1.1-16-H-037-6 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás és a szakmai terv sablon módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

A TOP-7.1.1-16-H-037-6 felhívás keretében jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg: 26.000.000 Ft

Értékelési határszakasz időpontja: 2020. augusztus 5.

Kérdéseikkel kapcsolatban az ügyfélszolgálat munkatársai készséggel adnak tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-4 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok Tatabánya város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az “Y” és “Z” generáció bevonására című (TOP-7.1.1-16-H-037-4 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás és a szakmai terv sablon módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

A TOP-7.1.1-16-H-037-4 felhívás keretében jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg: 14.500.000 Ft

Értékelési határszakasz időpontja: 2020. július 31.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-3 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”) a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében című (TOP-7.1.1-16-H-037-3 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás és a szakmai terv sablon módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

A TOP-7.1.1-16-H-037-3 felhívás keretében jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg: 4.800.000 Ft

Értékelési határszakasz időpontja: 2020. július 31.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok megvalósítása a tatabányai lakosság érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás és a szakmai terv sablon módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

A TOP-7.1.1-16-H-037-5 felhívás keretében jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg: 9.500.000 Ft

Első értékelési határszakasz időpontja: 2020. július 15.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-2 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-2 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás és a szakmai terv sablon módosult. A változásokjegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

A TOP-7.1.1-16-H-037-2 felhívás keretében jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg: 20.000.000 Ft.

Első értékelési határszakasz időpontja: 2020. július 15.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Szakmai vagy műszaki tartalmat érintő módosítások

Felhívjuk a tisztelt projektgazdák figyelmét, hogy az alábbi esetekben a Tatabányai Helyi Közösség hozzájárulását szükséges kérni, annak érdekében, hogy a helyi projektek a módosítást követően is illeszkedjenek  a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia céljaihoz.:

– szakmai vagy műszaki tartalom, eredmény változása

– vállalt indikátorok célértékének változása

– megvalósítás helyszínének változása

– projekt fizikai befejezésének időpontjában történő változás

A módosítási kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a projekt címét, azonosítószámát (EPTK és THK),  az érvényben lévő és a módosítást követő állapotot/adatokat, továbbá a módosítás indokát és a megjelölt kapcsolattartó személy vagy hivatalos képviselő cégszerű aláírását. A szakmai vagy műszaki tartalom változása esetén kérjük fejtsék ki azt is, hogy az milyen hatással van a vállalt eredményekre, indikátorokra.

Ajánlott a honlapon szereplő változásbejelentő sablon használata a hivatalos módosítási kérelem benyújtásához, amely elérhető a http://helyikozosseg.hu/sablonok/ linken keresztül. A módosítási kérelem elbírálása előreláthatólag 2 hetet vesz igénybe.

A fentiekkel kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatást.

Módosult a tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia a konzorciumi partnerek és az Irányító Hatóság által jóváhagyott, tartalmi módosításokon ment keresztül. A módosított stratégiát és a hozzá készült változásjegyzéket megtalálják az alábbi linken.

 

Dokumentumtár

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.