Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok megvalósítása a tatabányai lakosság érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás és a szakmai terv sablon módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

A TOP-7.1.1-16-H-037-5 felhívás keretében jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg: 9.500.000 Ft

Első értékelési határszakasz időpontja: 2020. július 15.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-2 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-2 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás és a szakmai terv sablon módosult. A változásokjegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

A TOP-7.1.1-16-H-037-2 felhívás keretében jelenleg rendelkezésre álló keretösszeg: 20.000.000 Ft.

Első értékelési határszakasz időpontja: 2020. július 15.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Szakmai vagy műszaki tartalmat érintő módosítások

Felhívjuk a tisztelt projektgazdák figyelmét, hogy az alábbi esetekben a Tatabányai Helyi Közösség hozzájárulását szükséges kérni, annak érdekében, hogy a helyi projektek a módosítást követően is illeszkedjenek  a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia céljaihoz.:

– szakmai vagy műszaki tartalom, eredmény változása

– vállalt indikátorok célértékének változása

– megvalósítás helyszínének változása

– projekt fizikai befejezésének időpontjában történő változás

A módosítási kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a projekt címét, azonosítószámát (EPTK és THK),  az érvényben lévő és a módosítást követő állapotot/adatokat, továbbá a módosítás indokát és a megjelölt kapcsolattartó személy vagy hivatalos képviselő cégszerű aláírását. A szakmai vagy műszaki tartalom változása esetén kérjük fejtsék ki azt is, hogy az milyen hatással van a vállalt eredményekre, indikátorokra.

Ajánlott a honlapon szereplő változásbejelentő sablon használata a hivatalos módosítási kérelem benyújtásához, amely elérhető a http://helyikozosseg.hu/sablonok/ linken keresztül. A módosítási kérelem elbírálása előreláthatólag 2 hetet vesz igénybe.

A fentiekkel kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatást.

Módosult a tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia a konzorciumi partnerek és az Irányító Hatóság által jóváhagyott, tartalmi módosításokon ment keresztül. A módosított stratégiát és a hozzá készült változásjegyzéket megtalálják az alábbi linken.

 

Dokumentumtár

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Tájékoztatás előlegigénylésről

A Magyar Államkincstár visszajelzései alapján az alábbiakra hívjuk fel partnereink és az érdeklődők figyelmét.

A helyi felhívások 5.4-es fejezete tartalmazza az előlegigénylésre vonatkozó információkat:

  • civil szervezetek és gazdasági szervezetek esetén 25%,
  • közszféra szervezetek esetén 100% az előleg mértéke.

A maximum igényelhető előleg összegét a támogatói okirat tartalmazza.

Kötelező mellékletek előlegigénylésnél

  • köztartozásmentesség igazolása,
  • likviditási terv (közszféra szervezetek).

Minden esetben igazolni kell, hogy a szervezetnek nincsen adótartozása, illetve köztartozása. Ezt a NAV által kiadott nemleges („nullás”) adóigazolással vagy köztartozásmentes adózói adatbázisról generált igazolással lehet bizonyítani. Közszféra szervezet esetén likviditási terv csatolása szükséges, amihez sablont a következő linken keresztül érhet el: http://helyikozosseg.hu/sablonok/.

A fentiekhez kapcsolódó vagy további kérdéseikre a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Decemberi és januári ügyfélfogadási rend

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a decemberi és a januári ügyfélfogadási rend a következőek szerint alakul:

  • 2019. december 7. és december 14. áthelyezett munkanapok – kizárólag telefonos ügyfélszolgálat,
  • 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig ügyfélszolgálat szünetelése az ünnepekre való tekintettel

2020. január 6-tól az ügyfélfogadás a megszokott rend szerint folytatódik. Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Piaci ár igazolása alóli felmentés iránti kérelem

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a piaci ár igazolása alóli felmentést egyedi kérelem keretében lehet kérvényezni a Magyar Államkincstártól. A piaci ár és az attól való eltérés lehetősége minden beszerzés esetében külön-külön és egységáranként tételesen vizsgálandó. Az engedélyhez való kérelmet a Kedvezményezettnek kell benyújtania az érintett beszerzésekre vonatkozóan. Amennyiben több hasonló beszerzés történik egy projektben, az adott projekten belül összevonható a kérelem, de szolgáltatásonként (előadásonként, fellépésenként, produkcióként) részletezve és szolgáltatásonként külön-külön indoklással. Ezen kérelmek esetében is mindig mellékelni szükséges a beszerezni tervezett egyedi szolgáltatás kapcsán is az árajánlatokat.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.