Sajtóközlemény

SIKERREL ZÁRULT A HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA

 A Tatabányai Helyi Közösség 2016-ban megfogalmazott helyi közösségi fejlesztési stratégiájának fö célkitűzései voltak, hogy Tatabánya kulturális és közösségi életének, közösségi tereinek és közösségi parkjainak megújuljanak, illetve erősödjön a város egészéhez és a városrészekhez kötődő identitástudat, a város népességmegtartó ereje.

A cél elérése érdekében a stratégia keretében számos tatabányai kezdeményezésü projekt kapott támogatást, amelyek az alábbi témákban valósítottak meg projekteket:

A város közösségi házainak, azok környékének felújítása, fejlesztése Kulturális- müvészeti kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok Nemzetiségi és hagyományőrző programok, folyamatok, kezdeményezések

A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi- kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok (,,Homo Digitalis”)

Üjszerü, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok a város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az “Y” és “Z” generáció a bevonására

Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok

A stratégia megvalósításának köszönhetően:

 • megújultak, korszerűvé, funkcionálisan újragondolt térszerkezetűvé, takarékosan fenntartható működésűvé vált és új funkciókkal bővült a városi négy város rési müvelődési háza
 • a Tatabányai Helyi Közösség (HACS) rendszerszerű működésével erősödtek és kiteljesedtek a város közösségi-kulturális területhez kapcsolódó partnerségi és együttműködési folyamatok
 • a folyamatközi elégedettség mérésében a célcsoportok pozitívan nyilatkoztak a közösségi-kulturális élet folyamatairól, a kezdeményezett változásokról.
 • a város és az itt élő nemzetiségek hagyományait őrző csoportok és közössége programjai is megvalósultak
 • új innovatív közösségi-kulturális aktivitások, szolgáltatások jelentek
 • új közösségek, partnerségek és hálózatok
 • rendszerében, technikai eszközparkjában elkészült egy, a város valamennyi közösségi­ kulturális programját kiszolgálni képes moduláris városi technikai eszközpark

A fentiek tekintetében elmondható, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott alapvető célkitűzések teljesültek a TOP-7.1.1-16-2016-00037 azonosítószámú, ,,Hagyomány és megújulás a közösségi művelődésben Tatabányán” című, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében.

Módosultak a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentett helyi felhívások

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatás igénylőket és kedvezményezetteket, hogy a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett alábbi felhívások módosultak:

 • Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében (TOP-7.1.1-16-H-037-2)
 • A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”) a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében (TOP-7.1.1-16-H-037-3)
 • Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok Tatabánya város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az “Y” és “Z” generáció bevonására (TOP-7.1.1-16-H-037-4)
 • Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok megvalósítása a tatabányai lakosság érdekében (TOP-7.1.1-16-H-037-5)
 • A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó, illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások (TOP-7.1.1-16-H-037-6)

A változások jegyzéke megtalálható az adott felhívás mellékletei között.

Kérdéseikkel kapcsolatban az ügyfélszolgálat munkatársai készséggel adnak tájékoztatást.

Levelezési cím és személyes ügyfélszolgálat változása

Felhívjuk partnereink és az érdeklődők figyelmét, hogy a Tatabányai Helyi Közösség ügyfélszolgálata személyesen a Vértes Agorájában (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) érhető el a továbbiakban.

A Tatabányai Helyi Közösség levelezési címe: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.

Kérjük, hogy postai küldeményeiket a jövőben erre a címre küldjék.

Megértésüket köszönjük.

 

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-6 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások című (TOP-7.1.1-16-H-037-6 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

Következő értékelési határszakasz időpontja: 2021. június 30.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok megvalósítása a tatabányai lakosság érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

Következő értékelési határszakasz időpontja: 2021. június 30.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-4 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok Tatabánya város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az “Y” és “Z” generáció bevonására című (TOP-7.1.1-16-H-037-4 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

Következő értékelési határszakasz időpontja: 2021. június 30.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-3 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”) a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében című (TOP-7.1.1-16-H-037-3 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

Következő értékelési határszakasz időpontja: 2021. június 30.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult és ismét pályázható TOP-7.1.1-16-H-037-2 kódszámú felhívás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a korábban felfüggesztett, a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-2 kódszámú) felhívás keretében ismét lehetőség van a helyi támogatási kérelmek benyújtására.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a helyi felhívás módosult. A változások jegyzéke megtalálható a felhívás mellékletei között.

Következő értékelési határszakasz időpontja: 2021. június 30.

Kérdéseikkel kapcsolatban a munkaszervezet készséggel ad tájékoztatást.

Módosult a Pénzügyi Elszámolási Útmutató

Módosult a Felhívások mellékletét képező Pénzügyi Elszámolási Útmutató, amely tartalmazza a megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásaival kapcsolatos szabályokat.

Az Útmutató felülvizsgálata során átvezetésre kerültek a jogszabály-módosításokból fakadó változások, illetve tárgyi pontosítások. A módosítás piros színnel rögzíti – többek között – az előleg elszámolások vonatkozásában bekövetkezett változásokat, valamint a piaci ár igazolásának módosult szabályait is.

Az Útmutató módosított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Pénzügyi elszámolás útmutató 20201223

Módosultak az elszámolható költségek piaci árának alátámasztásához kapcsolódó követelmények

Módosult a „Tájékoztató a támogatást igénylők/kedvezményezettek számára a TOP és VEKOP által finanszírozott projektek során elszámolható költségek piaci árának alátámasztásához” című dokumentum. A módosított tájékoztató minden, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP), a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP), továbbá a Versenyképes Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VMOP) keretében megvalósuló projektre vonatkozik, így a Tatabányai Helyi Közösség által meghirdetett helyi felhívások keretében megvalósuló projektekre is.

Piaci ár alátámasztásáról szóló tájékoztató 20201223