Sajtóközlemény

SIKERREL ZÁRULT A HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA

 A Tatabányai Helyi Közösség 2016-ban megfogalmazott helyi közösségi fejlesztési stratégiájának fö célkitűzései voltak, hogy Tatabánya kulturális és közösségi életének, közösségi tereinek és közösségi parkjainak megújuljanak, illetve erősödjön a város egészéhez és a városrészekhez kötődő identitástudat, a város népességmegtartó ereje.

A cél elérése érdekében a stratégia keretében számos tatabányai kezdeményezésü projekt kapott támogatást, amelyek az alábbi témákban valósítottak meg projekteket:

A város közösségi házainak, azok környékének felújítása, fejlesztése Kulturális- müvészeti kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok Nemzetiségi és hagyományőrző programok, folyamatok, kezdeményezések

A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi- kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok (,,Homo Digitalis”)

Üjszerü, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok a város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az “Y” és “Z” generáció a bevonására

Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok

A stratégia megvalósításának köszönhetően:

  • megújultak, korszerűvé, funkcionálisan újragondolt térszerkezetűvé, takarékosan fenntartható működésűvé vált és új funkciókkal bővült a városi négy város rési müvelődési háza
  • a Tatabányai Helyi Közösség (HACS) rendszerszerű működésével erősödtek és kiteljesedtek a város közösségi-kulturális területhez kapcsolódó partnerségi és együttműködési folyamatok
  • a folyamatközi elégedettség mérésében a célcsoportok pozitívan nyilatkoztak a közösségi-kulturális élet folyamatairól, a kezdeményezett változásokról.
  • a város és az itt élő nemzetiségek hagyományait őrző csoportok és közössége programjai is megvalósultak
  • új innovatív közösségi-kulturális aktivitások, szolgáltatások jelentek
  • új közösségek, partnerségek és hálózatok
  • rendszerében, technikai eszközparkjában elkészült egy, a város valamennyi közösségi­ kulturális programját kiszolgálni képes moduláris városi technikai eszközpark

A fentiek tekintetében elmondható, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott alapvető célkitűzések teljesültek a TOP-7.1.1-16-2016-00037 azonosítószámú, ,,Hagyomány és megújulás a közösségi művelődésben Tatabányán” című, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében.