Közösségünk

A Tatabányai Helyi Akciócsoport összetétele

A Tatabányai Helyi Közösség (Helyi Akciócsoport) 2016. május 27.-én alakult meg 35 taggal, melynek vezetője az Agora Nonprofit Kft. A 35 tagú Tatabányai Helyi Akciócsoportban (HACS) 10 tag a közszférát, 15 tag a civil szférát és 10 tag az üzleti szférát képviseli.

A Közösség tagjai 2016. június 27-én Konzorciumi megállapodást írtak alá támogatási kérelem benyújtására a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva elnevezésű pályázati felhívására „Hagyomány és megújulás a közösségi művelődésben Tatabányán” címmel. A pályázat és a stratégia támogatásáról 2017. augusztus 1-én pozitív döntés született. Ezt követően a projekt megvalósítására szóló konzorciumi megállapodás is aláírásra került.

A tatabányai helyi akciócsoport elkészítette a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiát (HKFS-t), amelynek végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív és igazgatási feladatokat a munkaszervezet látja el.