TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00663

ADATSZOLGÁLTATÁS 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-7.1.1-16 konstrukció keretén belül megvalósított projekt kapcsán

Kedvezményezett neve: Tatabányai Kertvárosi Óvoda
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00663
Projekt címe: Múltunkban rejlő jövő
Támogatási összeg: 3.571.045 Ft

Projekt szakmai tartalmának, eredményeinek összefoglalása:

Intézményünk célul tűzte ki, hogy a projektben tervezett programok segítségével megismerteti a 3-14 éves kertvárosi gyermekeket, családjaikat Tatabánya helytörténetével, az itt található társadalmi, természeti és kulturális értékekkel. A számos esemény komplex módon varázsolta elénk az egykori bányászvárost, annak minden szépségével. A helyi hagyományok, történetek az autentikus magyar kultúra megélése erősítette a közösség kohézióját, a lakóhelyhez való kötődését. Lehetőségünk adódott együttműködni helyi civil szervezetetekkel, művészekkel, előadókkal, múzeumpedagógusokkal. Megismerkedtünk olyan előadókkal, akiket visszahívunk majd a jövőben óvodáinkba. Az egész nevelési évet lefedő, tematikusan felépített programsorozat hozzájárult gyermekeink személyiségfejlődéséhez. Nem terveztünk azonban a covid járvánnyal, ami programjaink többszöri átgondolására, átütemezésére kényszerített bennünket. A köznevelési intézmények sajátságos működése ebben az időszakban megnehezítette munkánkat, szervezési feladatainkat, a programok megvalósítását.  A nehézségek, olykor kilátástalannak tűnő helyzetek ellenére közel hatszáz embert szólítottunk meg a programsorozat alatt. Megvalósult a méltányos hozzáférés, a gyermek és értékközpontú élménynyújtás, a hagyományaink továbbélése.

Projekt számszerűsíthető eredményei:

A programsorozatban 11 program megvalósítására került sor.