Közösségi programok támogatása a felújított művelődési házakban

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a TOP-7.1.1-16-H-037-2 azonosítószámú Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében című felhívás B.) Közösségi programok támogatása a felújított művelődési házakban tevékenységére pályázók akkor is megtarthatják a támogatási kérelemben tervezett programot, ha az érintett művelődési ház felújítási munkálatai még nem fejeződtek be. Amennyiben a felújítás akadályoztatná a program lebonyolítását az Agora Nonprofit Kft. helyet biztosít a program megvalósítására egy másik városrészi művelődési házban. A felújítással kapcsolatban további információkról az adott művelődési ház vezetője tud szolgálni.

 

Ügyfélfogadási idő változás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy 2019.05.01-én (szerdán) és 2019.05.03-án (pénteken) az ügyfélfogadás zárva tart. 2019.05.06. napjától az ügyfélfogadás ismét a megszokott rend szerint alakul.

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú felhívás felfüggesztése

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a beérkezett támogatási kérelmek számára tekintettel a rendelkezésre álló keret kimerült. A 2019. április 18-tól a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok megvalósítása a tatabányai lakosság érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú) felhívást felfüggesztjük.

2019. április 18-tól a helyi támogatási kérelmek nem benyújthatók.

Megértésüket köszönjük.

TOP-7.1.1-16-H-037-3 kódszámú felhívás felfüggesztése

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a beérkezett támogatási kérelmek számára tekintettel a rendelkezésre álló keret kimerült. A 2019. április 18-tól a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”) a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-3 kódszámú) felhívást felfüggesztjük.

2019. április 18-tól a helyi támogatási kérelmek nem benyújthatók.

Megértésüket köszönjük.

Ügyfélfogadási idő változás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy 2019.04.19-én (pénteken) és 2019.04.22-én (hétfőn) az ünnepnapokra való tekintettel az ügyfélfogadás zárva tart. 2019.04.23. napjától az ügyfélfogadás ismét a megszokott rend szerint alakul.

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Módosult a „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című helyi felhívás

A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megjelent „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című (TOP-7.1.1-16- H-037–6 kódszámú) helyi felhívás módosult az alábbiak szerint:

6.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

1. Támogatási kérelem adatlap
2. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
3. Eszközlista 3.1.1. A) pont esetén (sablon szerint)
4. Szakmai terv 3.1.1.1.B). pont esetén (sablon szerint)
5. Támogatást igénylő szervezet aláírt és hatályos létesítő okirata
6. A támogatást igénylő nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (Egyéni vállalkozó esetén a Belügyminisztérium által üzemeltetett „Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása” adatbázisban történő nyilvántartás)
7. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta vagy banki aláírókarton bank által hitelesített másolata.
8. Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról (amennyiben releváns)

Kikerült: 9. Tatabányai Helyi Közösség támogató nyilatkozata nyertes pályázatról (3.1.1.1.A). pont esetén)

 

Minősítési kód

A Helyi támogatási kérelem adatlap 1. Támogatást igénylő adatai pontban a minősítési kód besorolását illetően a támogatást igénylő az alábbiak közül választhat:

  1. Belföldi természetes személy
  2. Kisvállalkozás *
  3. Középvállalkozás *
  4. Mikrovállalkozás *
  5. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl.: Önkormányzat, önkormányzati tulajdonú intézmény)
  6. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl.: alapítvány, egyesület, szövetség stb.)
  7. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás.

* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján.