Ügyfélfogadási idő változás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy 2019.05.01-én (szerdán) és 2019.05.03-án (pénteken) az ügyfélfogadás zárva tart. 2019.05.06. napjától az ügyfélfogadás ismét a megszokott rend szerint alakul.

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú felhívás felfüggesztése

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a beérkezett támogatási kérelmek számára tekintettel a rendelkezésre álló keret kimerült. A 2019. április 18-tól a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok megvalósítása a tatabányai lakosság érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-5 kódszámú) felhívást felfüggesztjük.

2019. április 18-tól a helyi támogatási kérelmek nem benyújthatók.

Megértésüket köszönjük.

TOP-7.1.1-16-H-037-3 kódszámú felhívás felfüggesztése

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a beérkezett támogatási kérelmek számára tekintettel a rendelkezésre álló keret kimerült. A 2019. április 18-tól a Tatabányai Helyi Közösség által megjelentetett „A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”) a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében” című (TOP-7.1.1-16-H-037-3 kódszámú) felhívást felfüggesztjük.

2019. április 18-tól a helyi támogatási kérelmek nem benyújthatók.

Megértésüket köszönjük.

Ügyfélfogadási idő változás

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy 2019.04.19-én (pénteken) és 2019.04.22-én (hétfőn) az ünnepnapokra való tekintettel az ügyfélfogadás zárva tart. 2019.04.23. napjától az ügyfélfogadás ismét a megszokott rend szerint alakul.

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Módosult a „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című helyi felhívás

A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megjelent „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című (TOP-7.1.1-16- H-037–6 kódszámú) helyi felhívás módosult az alábbiak szerint:

6.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

1. Támogatási kérelem adatlap
2. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtásához (amennyiben releváns)
3. Eszközlista 3.1.1. A) pont esetén (sablon szerint)
4. Szakmai terv 3.1.1.1.B). pont esetén (sablon szerint)
5. Támogatást igénylő szervezet aláírt és hatályos létesítő okirata
6. A támogatást igénylő nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (Egyéni vállalkozó esetén a Belügyminisztérium által üzemeltetett „Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása” adatbázisban történő nyilvántartás)
7. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta vagy banki aláírókarton bank által hitelesített másolata.
8. Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról (amennyiben releváns)

Kikerült: 9. Tatabányai Helyi Közösség támogató nyilatkozata nyertes pályázatról (3.1.1.1.A). pont esetén)

 

Minősítési kód

A Helyi támogatási kérelem adatlap 1. Támogatást igénylő adatai pontban a minősítési kód besorolását illetően a támogatást igénylő az alábbiak közül választhat:

  1. Belföldi természetes személy
  2. Kisvállalkozás *
  3. Középvállalkozás *
  4. Mikrovállalkozás *
  5. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl.: Önkormányzat, önkormányzati tulajdonú intézmény)
  6. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl.: alapítvány, egyesület, szövetség stb.)
  7. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás.

* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján.

Helyi felhívás várható módosítása

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a TOP-7.1.1.-16-H-037-6 azonosítószámú felhívás pár napon belül módosulni fog az alábbiak szerint:

 

6.1 A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontban a 9. Tatabányai Helyi Közösség támogató nyilatkozata nyertes pályázatról (3.1.1.1.A). pont esetén) törlésre kerül.

 

Módosítás indoklása: A nevesített melléklet benyújtása ellentmondásban áll a felhívás 4.3.1 pontjával, miszerint „A felhívás 3.1.1. A) pontjához kapcsolódó támogatási kérelmek a TOP-7.1.1-16-H-037-2, TOP-7.1.1-16-H-037-3, TOP-7.1.1-16-H-037-4 vagy TOP-7.1.1-16-H-037-5 felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemmel együtt kerülnek elbírálásra”.

Pályázatírói tréning II.

Felhívjuk leendő pályázóink figyelmét, hogy a Tatabányai Helyi Közösség  igény szerint további két napos egymásra épülő pályázatírói tréninget tervez tartani.

1. alkalom – 2019. február 23. Szombat 9:00-13:00

Helyszín: 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 61., József Attila Művelődési Ház

Téma: szakmai tervezés

2. alkalom – 2019. március 2. Szombat 9:00-13:00

Helyszín: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1., A Vértes Agorája

Téma: költségvetési terv, pályázat beadásának folyamata

Létszám korlát: minimum 7 fő és maximum 30 fő

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit a helyikozosseg@avertesagoraja.hu e-mail címen tehetnek meg.

A tréningen való részvétel ingyenes.

Módosult a szakmai terv sablon

Tájékoztatjuk partnereinket és az érdeklődőket, hogy a Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megjelentetett helyi felhívások mellékletei között található Szakmai terv sablonok módosultak. A változások jegyzéke a csatolt mellékletben található.

Kapcsolódó konstrukciók:

TOP-7.1.1-16-H-037-2

TOP-7.1.1-16-H-037-3

TOP-7.1.1-16-H-037-4

TOP-7.1.1-16-H-037-5

Felhívjuk figyelmüket, hogy a sablon használata kötelező. A közlemény megjelenését követően nem áll módunkban elfogadni a korábbi sablon alapján készült szakmai tervet.

Változások jegyzéke