Minősítési kód

A Helyi támogatási kérelem adatlap 1. Támogatást igénylő adatai pontban a minősítési kód besorolását illetően a támogatást igénylő az alábbiak közül választhat:

  1. Belföldi természetes személy
  2. Kisvállalkozás *
  3. Középvállalkozás *
  4. Mikrovállalkozás *
  5. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl.: Önkormányzat, önkormányzati tulajdonú intézmény)
  6. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl.: alapítvány, egyesület, szövetség stb.)
  7. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4. kategóriákba nem tartozó vállalkozás.

* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján.