Szakmai vagy műszaki tartalmat érintő módosítások

Felhívjuk a tisztelt projektgazdák figyelmét, hogy az alábbi esetekben a Tatabányai Helyi Közösség hozzájárulását szükséges kérni, annak érdekében, hogy a helyi projektek a módosítást követően is illeszkedjenek  a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia céljaihoz.:

– szakmai vagy műszaki tartalom, eredmény változása

– vállalt indikátorok célértékének változása

– megvalósítás helyszínének változása

– projekt fizikai befejezésének időpontjában történő változás

A módosítási kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a projekt címét, azonosítószámát (EPTK és THK),  az érvényben lévő és a módosítást követő állapotot/adatokat, továbbá a módosítás indokát és a megjelölt kapcsolattartó személy vagy hivatalos képviselő cégszerű aláírását. A szakmai vagy műszaki tartalom változása esetén kérjük fejtsék ki azt is, hogy az milyen hatással van a vállalt eredményekre, indikátorokra.

Ajánlott a honlapon szereplő változásbejelentő sablon használata a hivatalos módosítási kérelem benyújtásához, amely elérhető a http://helyikozosseg.hu/sablonok/ linken keresztül. A módosítási kérelem elbírálása előreláthatólag 2 hetet vesz igénybe.

A fentiekkel kapcsolatban készséggel adunk tájékoztatást.