Tájékoztató a pályázati felhívások tartalmáról

Tatabányai Helyi Közösség – TOP 7.1.1.-16-2016-00037 számú projekt

 előzetes tájékoztatója a tervezett pályázati felhívások tartalmáról

A Tatabányai Helyi Közösség munkaszervezete tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében előkészített pályázati kiírások az Irányító Hatóság jóváhagyási eljárásának utolsó szakaszához értek. Az alábbiakban előzetes tájékoztatást olvashatnak a támogatás HKFS-ben megfogalmazott irányairól, a várható pályázati csomagokról.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy a következő információ tájékoztató jellegű, a Helyi Közösségi Stratégiában megfogalmazott pályázati célok alapján készült, tartalma és keretei az Irányító Hatóság visszajelzései alapján változhatnak. A leírások nem tekinthetők véglegesnek, pályázatot benyújtani csak a felhívások megjelenését követően, az abban foglaltak alapján lehet.

A tervezett pályázati csomagok:

 Kulturális-művészeti kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok

Olyan közösségépítő folyamat, program, esemény, rendezvény, játék, melynek tematikájában megjelennek a bányász hagyományok, a bányász örökség. Valamennyi aktivitás erősítse azt a tudatot, hogy Tatabánya múltja és jelene összekapcsolódik a bányászattal.

A felújításokkal, fejlesztésekkel érintett közösségi terekhez, közösségi házakhoz és művészeti intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó, Tatabánya széles művészeti-kulturális életét bemutató programok, rendezvények, folyamatok támogatása.

Nemzetiségi és hagyományőrző programok, folyamatok, kezdeményezések

Olyan közösségi-kulturális-művészeti programok, rendezvények, események, folyamatok, amelyek markánsan megjelenítik a városrészhez kötődő nemzetiségi hagyományokat, erősíti azok megélését, és támogatja a hagyományápolást.

Olyan közösségi folyamatok, programok, kiadványok és innovatív ötletek, amelyek segítenek megismertetni Tatabánya helytörténetét a fiatalabb generációval. Olyan munkák, kiadványok elkészítése, amelyek tudományos alapon feldolgozzák a város hiányos helytörténetét.
A népművészethez, népzenéhez, néptánchoz kötődő hagyományos és/vagy hagyományteremtő, innovatív programok, rendezvények, folyamatok.

A digitális társadalom kihívásaira reagáló és annak vívmányait a közösségi-kulturális élet érdekében felhasználó kezdeményezések, folyamatok („Homo Digitalis”)

Olyan készség- és képességfejlesztő folyamatok, amelyek az állandóan megújuló technológiai eszközök használatának elsajátítását és a megszerzett tudás közösségi hasznosítását támogatják.
Olyan városapplikáció és honlap fejlesztése és kialakítása, amely a városba érkezők és az itt élők számára is tájékozódási pontot, élmény és szolgáltatás hozzáférési lehetőséget jelent, bemutatja és felsorolja a városban fellelhető jó helyeket, programokat, kirándulási lehetőségeket, közösségi élményeket.

Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok a város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az “Y” és “Z” generáció bevonására

Olyan innovatív, közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató programok, rendezvények folyamatok, amelyek a város különböző célcsoportjait, külön tekintettel az ”Y” és „Z” generáció aktív bevonását támogatja.
Innovatív, a különböző korosztályokat és szakembereket támogató rendezvények, folyamatok, képzések, tanulmányutak, konferenciák, jó gyakorlatok, ismereterjesztő, közösségfejlesztő képzések, tréningek, workshopok megszervezése és lebonyolítása. Kompetenciák, készségek, képességek kialakítása, megszerzése és megerősítése az együttműködés készségeinek elsajátítása és fejlesztése mellett.

Az egészséges életmódot, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást fejlesztő programok és folyamatok

Az egészséges életmódot, az aktív közös mozgást, a rekreációt, és a környezettudatos magatartást népszerűsítő folyamatok, közösségi aktivitások, amelyek a megélés, megtapasztalás eszközével segítik megérteni egészségünk és környezetünk védelmének fontosságát. Párbeszédek, workshopok kezdeményezése a környezetbarát közösségi közlekedés és a kulturális programok, helyek összehangolásáról.

Tovább a Vértes Agorája honlapjára